Gwarancja

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają Gwarancję producenta pod warunkiem prawidłowego korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem zamieszczonym w instrukcji użytkowania lub montażu. Gwarancja obowiązuje od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe na etapie produkcji lub montażu świadczonego przez Sprzedającego. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia podczas użytkowania oraz wad powstałych z winy użytkownika tj.

  • użytkowanie lub zastosowanie niezgodne z zaleceniami producenta,
  • uszkodzenia wynikające ze złej jakości nawierzchni tj. pęknięcia, kruszenia się, dziury, nierówności, dylatacje itp.
  • nieprawidłowy dobór produktu do warunków istniejących w miejscu przeznaczenia,
  • nieprawidłowy montaż, konserwacja, magazynowanie i przenoszenie produktu z wyłączeniem usług świadczonych przez Sprzedającego,
  • mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia produktu,
  • uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych czy spowodowane siłami natury np. powódź, pożar itd. 

W przypadku stwierdzenia samodzielnych prób napraw czy modyfikacji produktu bez konsultacji z Gwarantem czy też braku właściwej konserwacji uprawnienia automatycznie wygasają. Gwarant nie odpowiada również za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego. Gwarant w oparciu o dostarczone w toku reklamacji informacje, opisy i zgłoszenia decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu, dostawę części zamiennych lub wymianę na nowy produkt, jeżeli naprawa jest niemożliwa. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Kupujący po wcześniejszym pisemnym ustaleniu zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta. W przypadku naprawy produktu, czas trwania Gwarancji nie ulega przedłużeniu o ten okres. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową Gwarancją od dnia wydania nowego produktu. Po dokonaniu naprawy reklamowany produkt będzie odesłany do Kupującego na koszt Gwaranta.
W przypadku wygaśnięcia uprawnień Gwarancyjnych Kupującemu zostanie przedstawiona wycena odpłatnej naprawy na preferencyjnych warunkach cenowych w ramach naprawy pogwarancyjnej.

 
2 lata Gwarancja na wymienione poniżej produkty licząc od daty zakupu,
miasteczka rowerowe stacjonarne - możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat za dopłatą
- gry podwórkowe, jump, zestawy - aplikowane na nawierzchni asfaltowej
- znaki drogowe mobilne, z montażem, znaki z termoplastu,
- akcesoria. 
 
1 rok Gwarancja na wymienione poniżej produkty licząc od daty zakupu.
- gry podwórkowe, jump, zestawy - aplikowane na nawierzchni z kostki brukowej, betonowej,
- naklejki podłogowe,
- maty.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl