Wybrane przepisy ruchu drogowego

 Wybrane przepisy ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów

              

Kartę rowerową nieodpłatnie wydaje dyrektor szkoły. Do egzaminu może przystąpić dziecko, które ukończyło 10. rok życia i wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami teoretycznymi i praktycznymi (umiejętność jazdy na rowerze). Sprawdzenia kwalifikacji potrzebnych do wydania karty rowerowej dokonują: nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Jednak bez zgody rodziców dziecko nie może otrzymać karty rowerowej, nawet jeśli posiada wymagane umiejętności. Jednym z ważniejszych celów edukacyjnych w ramach wychowania komunikacyjnego jest nabycie umiejętności przez dziecko korzystania z dróg w charakterze pieszego oraz kierującego rowerem. Tak więc aby zdać egzamin na kartę rowerową, dziecko powinno znać przepisy związane z ruchem pieszych i rowerzystów.

Egzamin na kartę rowerową

Warunkiem do otrzymania karty rowerowej jest zdanie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Do obydwu egzaminów dziecko jest przygotowywane podczas 6-godzinnych zajęć teoretycznych i 2-godzinnych zajęć praktycznych. Egzamin teoretyczny składa się z 25 pytań z trzema wariantami odpowiedzi A, B i C. Egzamin teoretyczny trwa około 35 minut. Aby zaliczyć egzamin teoretyczny, należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 20 pytań. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, dziecko może przystąpić do egzaminu praktycznego.

Karta rowerowa nowe przepisy

Karta rowerowa jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby w wieku od 10 do 18 lat do poruszania się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu

Od 1 stycznia 2022 r. w prawie o ruchu drogowym pojawił się nowy paragraf 1a - o następującym brzmieniu: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby w wieku 10-18 lat, które poruszają się samodzielnie rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO), na przykład deskorolką elektryczną lub urządzeniem samobalansującym, powinny mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. 

Dzieci do lat 10 mogą poruszać się jednośladem tylko pod opieką dorosłych. W przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak rolki, wrotki, deskorolka czy hulajnoga tradycyjna nie ma ograniczeń wiekowych i nie są wymagane szczególne uprawnienia.

Zatrzymując nieletniego za złamanie przepisów, policjant, jeśli uzna, że wykroczenie jest niewielkie, może pouczyć rowerzystę. Jeśli jednak sprowadził na kogoś zagrożenie, policjant sporządzi odpowiednią dokumentację, która trafi następnie do sądu rodzinnego. 

Za brak karty rowerowej policja może wystawić mandat w wysokości 200 złotych, ale wyłącznie nieletniemu w wieku 17 lat, który podlega przepisom kodeksu wykroczeń.

Pieszy w ruchu drogowym

Dzieci poznają podstawowe zasady ruchu drogowego już w wieku przedszkolnym, jednak samodzielnie mogą korzystać z drogi publicznej dopiero po skończeniu 7 lat, do tego czasu muszą mieć zapewnioną opiekę osoby, która ma co najmniej 10 lat, niezależnie od tego, czy poruszają się jezdnią, poboczem czy też chodnikiem. W rozumieniu prawa o ruchu drogowym pieszym jest także osoba, która porusza się w wózku inwalidzkim oraz dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem, pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z tym zapisem rowerzysta, który nie ukończył 10. roku życia, porusza się rowerem na zasadach ruchu pieszych: jeździ chodnikiem, czego nie wolno innym rowerzystom, po jezdni porusza się tak jak pieszy – lewą stroną. Pieszy w ruchu drogowym jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może poruszać się jezdnią, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Ustąpienie pierwszeństwa oznacza zejście z jezdni i ewentualne zatrzymanie się. 

Przejście dla pieszych - jest to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Przejście dla pieszych może być z sygnalizacją świetlną lub bez sygnalizacji. Będąc na przejściu, pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. To jednak nie znaczy, że może wymuszać pierwszeństwo, wchodząc na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd. Kilka zasad przekraczania jezdni na przejściu z sygnalizacją świetlną, które warto przekazać dzieciom:
– czekając na światło zielone, nie stój przy samej krawędzi jezdni;
– gdy włączy się światło zielone, wchodź na jezdnię dopiero, kiedy się upewnisz, że samochody zdołają przed przejściem zahamować;
– przekraczaj jezdnię szybkim krokiem, ale nie przebiegaj i nie zatrzymuj się na niej;
– jeśli jedziesz rowerem, nie przejeżdżaj po pasach, tylko zsiądź z niego i przeprowadź na drugą stronę jezdni;
– nie wkraczaj na przejście, gdy miga światło zielone, jest to ostrzeżenie, że za chwilę zmieni się na czerwone;
– jeśli podczas przechodzenia włączy się światło czerwone, ostrożnie i szybko dokończ przechodzenie przez jezdnię.
Przejście bez sygnalizacji świetlnej jest trudniejsze do pokonania, albowiem dziecko samo musi zadecydować, kiedy jest najlepszy moment do wkroczenia na jezdnię.

Przejście dla pieszych nowe przepisy

1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl